image

                                                                                                   เกี่ยวกับเรา

         

 

       บริษัท รักษาความปลอดภัย ปกป้องทรัพย์ จำกัด(PSG) บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ

 บริการรักษาความปลอดภัย โดยทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้ารการรักษาความปลอดภัย 

 ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง นักธุรกิจ ที่พร้อมจำให้บริการท่าน เพื่อให้ท่านเกิดความ

 พึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ

image

ประวัติ

 

 

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ปกป้องทรัพย์ จำกัด

เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจ

ด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ

ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จวบจน

ปัจจุบัน ได้ให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งองค์กร

ภาครัฐ และเอกชน

 

 


image

วิสัยทัศน์

บริษัทรักษาความปลอดภัย ปกป้องทรัพย์จำกัด 

มุ่งมั่นที่จะเป็นองกรณ์ชั้นนำด้านการบริการรักษา

ความปลอดภัย ที่มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ และมี

งานบริการระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจร

image

 นโยบาย


บริษัทฯ ของเรามุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพตามหลัก  มาตรฐานสากล มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้ง  ด้านระเบียบวินัย ความอดทน ความซื้อสัตย์ เสริมสร้าง    ทัศนคติที่ดีในการทำงาน การฝึกอบรม ด้านการตรวจตราและบริการที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อท่านได้   รับการบริการทีดีที่สุด เรามีการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาให้ บริการท่านเป็นอย่างดี เพื่อให้สมกับความไว้ใจที่ท่านให้กับ    บริษัทฯ ของเรา

Powered by MakeWebEasy.com